საარჩევნო კოდექსის მიმოხილვა- 75 ტესტი

მოემზადე ცესკოს გამოცდებისათვის
შეამოწმე და გაამყარე შენი ცოდნა.
ზღვარი:65%

2015 Bulletin Sierra Club vote illustration

Create your own free online surveys now!
Powered by Polldaddy