საარჩევნო კოდექსის მიმოხილვა- 100 ტესტი

მოემზადე (ცესკოს) "საარჩევნო ადმინისტრაციის მოხელის სასერტიფიკაციო ტესტებისათვის!!!

ტესტის რაოდენობა:100
ზღვარი:75%

2015 Bulletin Sierra Club vote illustration

Create your own free online surveys now!
Powered by Polldaddy