საარჩევნო კოდექსის მიმოხილვა- 50 ტესტი

შეამოწმე შენი ცოდნა! მოემზადე ცესკოს გამოცდებისათვის

გადალახე ზღვარი და მიიღე სერტიფიკატი.
შეგიძლია სცადო რამდენჯერმე!!!

*ტესტირების დაწყებამდე გაეცანით საიტის ინსტრუქციას, ტესტის დაწყება ჩაითვლება მოცემულ პირობებზე თანხმობად.

2015 Bulletin Sierra Club vote illustration

Create your own free online surveys now!
Powered by Polldaddy