საარჩევნო კოდექსის მიმოხილვა- 50 ტესტი

შეამოწმე შენი ცოდნა! მოემზადე ცესკოს გამოცდებისათვის

შეგიძლია სცადო რამდენჯერმე!!!

ზღვარი:70%

2015 Bulletin Sierra Club vote illustration

Create your own free online surveys now!
Powered by Polldaddy