ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლო

მოგესალმები,
გაიგე მეტი ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს შესახებ
და მიიღე სერტიფიკატი.
*ტესტირების დაწყებამდე გაეცნაით საიტის ინსტრუქციას, ტესტის დაწყება ჩაითვლება მოცემულ პირობებზე თანხმობად.

TEDH

Create your own free online surveys now!
Powered by Polldaddy